Produkty ekologiczne

Produkt ekologiczny to taki artykuł, którego negatywne oddziaływanie na środowisko jest maksymalnie ograniczone lub całkowicie zlikwidowane. Żywność ekologiczna pochodzi z gospodarstw ekologicznych i wytwarzana jest bez udziału nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin oraz antybiotyków. Niebagatelne znaczenie ma fakt, że produkcja eko żywności jest nieuciążliwa dla środowiska naturalnego. Aby ułatwić wybór produktów ekologicznych, stworzono specjalne oznaczenia ekologiczne. Żywność ekologiczna jest coraz częściej wybierana, głównie przez osoby dbające o swoje zdrowie. Niektórzy pod wpływem mody sięgają po eko produkty i nie zawsze wiedzą, co kryje się pod tą nazwą. Żywność ta produkowana jest tylko z odpowiednio dobranych składników. Wszelkie owoce, warzywa i ziarna, z których wytwarza się dane produkty, nie mogą zawierać nawet śladowych ilości sztucznych nawozów oraz pestycydów. Ponadto uprawiane są tylko w gospodarstwach ekologicznych.
Aby żywność została uznana za ekologiczną, musi spełniać pewne warunki. Każdy produkt musi pochodzić z pola, na którym nie stosowano środków ochrony roślin i nawozów sztucznych przez przynajmniej trzy ostatnie lata. Produkty ekologiczne muszą być przechowywane i przetwarzane zgodnie z określonymi wymogami.
Centrum Integracji Społecznej
 tel. (077) 463 91 32 biuro CIS 
 e-mail: cis-strzelce@wp.pl