Usługi

Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich oferuje szereg usług związanych   z działalnością naszych warsztatów. Uwzględniamy indywidualne potrzeby i życzenia naszych klientów. Zlecenia wykonujemy starannie i w korzystnych cenach.
Sezonowo sprzedajemy ekologiczne sadzonki, w okresie letnim warzywa, a w okresie zimowym odśnieżamy place i chodniki.
Dodatkowo w czasie przedświątecznym (Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie   i Wielkanoc) sprzedajemy wykonane przez naszych uczestników stroiki okolicznościowe. 

Oferta Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich skierowana jest do:
1) osób bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych od alkoholu  i narkotyków po zakończonym leczeniu, które dzięki zajęciom mogą odbudować zdolność do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz prawidłowego wypełniania ról społecznych.
2) przedsiębiorstw, w których nasi uczestnicy mogą wykonywać zlecone zadania, a następnie zostać zatrudnionymi na podstawie zatrudnienia wspieranego >>(ustawa o zatrudnieniu socjalnym rozdział 6, art. 16).<<
3) osób fizycznych, którzy mogą korzystać z usług oferowanych przez poszczególne warsztaty Centrum.
  
Centrum Integracji Społecznej
 tel. (077) 463 91 32 biuro CIS  
 e-mail: cis-strzelce@wp.pl